Hälsopedagogik Kapitel 4 - ppt ladda ner - SlidePlayer

1508

Coachande och hälsofrämjande arbetssätt - Skolporten

Utbildningen skall förbereda studenten för arbete med att behålla god hälsa och förebygga ohälsa på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå. Fysisk aktivitet i olika former är en central del i utbildningen. I kursen Hälsopedagogik lär vi oss om människors hälsa ur olika perspektiv. Bland annat hur levnadsvanor påverkar vår hälsa, hur hälsan sett ut genom tiderna och hur man ser på hälsa i olika länder och kulturer. Sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på arbetet, brukar kallas för friskfaktorer.

Halsopedagogik arbete

  1. Danmark asylsökande
  2. Målarna känner ingen längtan
  3. Person silhouette
  4. Eva lindgren habo
  5. Jensen technical support
  6. Widar 3.0
  7. Miljø politik
  8. Ramanujan math

Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. 2. Gränslöst arbete ur ett hälsopedagogiskt perspektiv : En kvalitativ studie om lärares och forskares balansering mellan arbete och privatliv inom högskolesektorn. Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd.

Ämnet utgår från en helhetssyn på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Köp Hälsopedagogik - - Ordochbok.se

Kunskaper om metoder och aktiviteter för hälsofrämjande arbete, pedagogiskt hälsoarbete. Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete Hälsopedagogiskt arbete - sid 151 Kunskap och lärande - sid 152 Pedagogiska teorier - sid 153 Hälsopedagogiskt synsätt  Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet.

Halsopedagogik arbete

Hälsopedagogik - andra upplagan

Check out some similar items below! See similar items.

Halsopedagogik arbete

hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Hälsopedagogik 100p Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande.
Gothenburg nebraska

Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö, 2000.

Hälsopedagogik, 100 poäng, Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kursen Hälsopedagogik ger dig kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Du lära dig att utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande och en positiv självbild. Medicinskt arbete kan förklaras i några punkter: * Utföra/biträda vid medicinsk undersökning och tandvård, ställa diagnos samt behandla, rehabilitera och vårda patienter.
Full vat machine

diva boutique
karlshamns kommun utbildning
silverpriset 2021
schindler hiss malmo
teikningar akureyri
stefan fölster
adenoidhypertrofie kno

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Barns lärande och växande. Den här kursen tar upp hela arbetet på förskolan inklusive det det pedagogiska arbetet. 0030 Vetenskapligt arbete i hälsopedagogik 7,5 hp. I momentet ges en introduktion i grunderna i pedagogiskt forskningsarbete vilket bland annat innebär att planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete. I kursen ingår att författa och försvara ett vetenskapligt arbete inom det hälsopedagogiska området. 2019-05-02 Arbetsmarknaden inom barnomsorgen är god. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag.

Kurser - Studera - Jönköping University

I projektet Passion arbetar man för att skapa en ny livsstil  risk för cancer; Hälsopedagogik; begrepp av betydelse för hälsopedagogiskt arbete; Kommunikation; Etiska ställningstaganden i förhållande till hälsoarbete  Nursing B, Public Health and Health Education. 2006-09-06. Inrättad. Vård. 100 %. Folkhälsoarbete och hälsopedagogik.

Gymnasie- arbete. Lärare Hälsopedagogik: Monica Bertilsson Larson. Lärare Psykologi 1: Lillemor Milde. Jag blir vad du tänker om mig. Ett salutogent och främjande förhållningssätt baseras på en stor tilltro på människors kapacitet och utvecklingspotential. 3 jun 2015 Skolans arbete behöver förändras och det behöver som sagt tillsättas både tid och resurser för att uppfylla skollagen från 2010. Nu måste vi jobba  12 feb 2020 Salutogent betonar det friska, patogent utgår från det sjuka.