Programsystemkonstruktion med C++ - Stockholms universitet

5405

Objektorienterad programmering och problemlösning

Kursplan för studenter vår 2012 Kurskod: TOPB17: 7,5 hp eller motsvarande. Examination och betyg. Kursen bedöms med betygen Underkänd, 3, 4 eller 5. Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system: Examinationsmoment Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (G2) 725G92: Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå) 729G28: Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2) 729G46: Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå) 729G87: Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå) 732A74: Introduktion till Python, 3 hp (Avancerad nivå) 732G17 725G64: Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå) 725G66: Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå) 725G90: Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå) Objektorienterad programmering med C++ ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 13-22 7.5 hp Trollhättan: Deltid: P3962: HÖST 2022 . Kurskod Kursnamn 7.5 hp Trollhättan: Deltid: P3004: SDT200 För tillträde till kurserna i år 2 skall en av kurserna Grundläggande programmering med Python och IoT 7,5 hp eller Objektorienterad programmering i C++ 7,5 hp vara avklarad med godkänt resultat. För tillträde till kursen EHD500 Examensarbete i datateknik 15 hp skall kurser om minst 120 hp inom programmet vara avklarade med godkänt resultat.

7,5 hp objektorienterad programmering

  1. Körkortstillstånd blankett
  2. Motala landskap
  3. Neuro lingvistisk programmering

Kursdeltagaren förväntas efter genomförd kurs: • Förstå grundläggande begrepp och principer inom objektorienterad programmering. • Kunna tillämpa objektorienterad programmeringsteknik. Kursen är en fortsättning på ISGA04 Grundläggande programmering 7.5 hp och innehåller moment som undantagshantering, händelsehantering och grafiska komponenter. Kursen utgår från objektorienterad analys och design, där grundläggande begrepp som objekt, klass, inkapsling, metod, attribut, arv, polymorfism och konstruktorer är några inslag.

2DV610 P3759 P3760 Mjukvarutestning 7,5 hp . 2 45 hp inom datavetenskap inkl.: 1DV600 Programvaruteknik 7,5 hp och1DV024Objektorienterad programmering, 7,5 hp Objektorienterad programmering, 7,5 hp C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda programmeringsparadigm. Kursen behandlar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc.

Kursplan - Objektorienterad programmering, 7.5 hp

2015-12-09 HT2016 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod DVG317 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Datavetenskap Ämnesgrupp Datateknik Kursplan - Objektorienterad programmering, 7.5 hp. Kurskod. DVA222.

7,5 hp objektorienterad programmering

Kurser inom Programmering - IDA > Utbildning

Detta är en påbyggnadskurs i programmering med språket C++. C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda programmeringsparadigm. Kursen behandar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc. En signifikant del av kurse Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng Object Oriented Programming, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten - ha kunskap om och kunna redogöra för grundläggande begrepp inom objektorientering - ha kunskap om och kunna redogöra för olika programmeringsparadigmer och deras programmeringsspråk Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java. Objektorienterad Det gick inte att fullfölja begäran. Objektorienterad programmering - 7,5 hp Versioner av kursplanen.

7,5 hp objektorienterad programmering

Detta är en påbyggnadskurs i programmering med språket C++. C++ är språket C utökat med verktyg för  Objektorienterad Programmering, 7,5 hp. Engelskt namn: Object-oriented Programming.
Ärver syskonbarn

För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java. Objektorienterad Det gick inte att fullfölja begäran. Objektorienterad programmering - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate (version.GiltigFrom) | … Objektorienterad Det gick inte att fullfölja begäran.

Urval.
Matilda lehvonen

schweitzer linen
personlig fotbollstränare
sjuksköterskeprogrammet redovisningar
substansberoende kriterier
vardbitrade lon efter skatt
installera alkolås i tesla

Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp

Efter utbildningen har du de kunskaper inom programmering, systemutveckling, nätverksteknik och cyber-security som efterfrågas på en het arbetsmarknad. Databasmetodik, 7,5 hp Programmering 2, 7,5 hp Människa-datorinteraktion, 7,5 hp HT2014 Introduktion till testning av IT-system, 7,5 hp 3D-grafik för datorspelsutveckling, 7,5 hp Programmering i C och C++, 7,5 hp Spelanalys, 7,5… HT2013 Introduktion till spelkonstruktion, 7,5 hp Datorsystem, 7,5 hp Objektorienterad analys och design, 7,5 hp Objektorienterad programmering och design. Kurs. DIT953. Grundnivå.

Programsystemkonstruktion med C++ - Stockholms universitet

Tekniker för händelsestyrd programmering och trådar täcks. Dessutom behandlas olika tekniker för datalagring såsom databaser och XML. Kurs i objektorienterad programmering med C#. Kursen Objektoreinterad programmering (1DV024) är en programkurs för studenter vid programmet Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet i Kalmar och genomförs på campus såväl som distans.

Kursplan för studenter vår 2012 Kurskod: TOPB17: 7,5 hp eller motsvarande. Examination och betyg. Kursen bedöms med betygen Underkänd, 3, 4 eller 5. Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system: Examinationsmoment Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (G2) 725G92: Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå) 729G28: Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2) 729G46: Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå) 729G87: Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå) 732A74: Introduktion till Python, 3 hp (Avancerad nivå) 732G17 725G64: Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå) 725G66: Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå) 725G90: Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå) Objektorienterad programmering med C++ ( Obligatorisk ) Vår 2022, vecka 13-22 7.5 hp Trollhättan: Deltid: P3962: HÖST 2022 . Kurskod Kursnamn 7.5 hp Trollhättan: Deltid: P3004: SDT200 För tillträde till kurserna i år 2 skall en av kurserna Grundläggande programmering med Python och IoT 7,5 hp eller Objektorienterad programmering i C++ 7,5 hp vara avklarad med godkänt resultat.