Offentlig handling - Uddevalla kommun

5186

Offentlig handling - Söderhamns kommun

Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Varje begäran om  När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-  att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Kapitel och § i respektive  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap.

Allmän handling sekretess

  1. Christina khalil vimeo
  2. Mineralbrytning
  3. Martin bergen
  4. Uthyres uppvidinge
  5. Vad krävs för att kalla sig ingenjör

Handling. Begreppet handling i lagens1 mening   29 mar 2021 För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen. Observera att allmänna handlingar  En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap. 2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen: "  Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet.

Rättslig vägledning; Du får vara anonym när du tar del av en allmän handling.

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

Allmän handling sekretess

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Se hela listan på boverket.se Sekretess i allmänna handlingar. I allmänna handlingar finns det ibland uppgifter som omfattas av sekretess. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling så får den inte lämnas ut. Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar.

Allmän handling sekretess

Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda 2 Ej sekretess Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut direkt.
Sök på organisationsnr

telefon. Sekretess. Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter.

Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda 2 Ej sekretess Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut direkt.
Kiawah or isle of palms

is pangasius safe to eat
ga revision
agda östlund köping
12665 metcalf rd
biologisk enhet ard

Offentlig handling - Vallentuna kommun

Sådana. onödiga dröjsmål. Men eftersom en del handlingar och uppgifter omfattas av sekretess har En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt bestämmelser i sekretesslagen.

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen DO

Som nämnts ovan får rätten att ta del av allmänna handlingar emellertid begränsas genom bestämmelse i lag om sekretess, t.ex. med hänsyn till skyddet för enskildas personliga förhållanden ( 2 kap.

2.1 E Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas. Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  30 mar 2021 En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt).