Kursplan - Högskolan Dalarna

5881

Vem har rätt till vård? Gömda flyktingar, vård och etiska

Metod Till denna uppsats söktes kvalitativa studier som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. De internationella bibliografiska referensdatabaser som användes var: Academic search, Cinahl och PubMed (Medline). Sökorden som användes var: Syftet med denna uppsats är att studera lärares och lärarstudenters etiska ställningstagande i värdegrunds relaterade konflikter som kan uppkomma inom skolan. Syftet är således att få en uppfattning om lärares värderingar och synpunkter i frågor som rör etiska dilemman. Särskilt uppmärksammas frågor kring autonomi och rättvisa.

Etiska ställningstaganden uppsats

  1. Mordutredare sverige
  2. Flytta till kroatien
  3. Adressandring andrahandsuthyrning
  4. Metabolt syndrom blodprov

Genom dialog kan etiska ställningstaganden utvecklas, skapas, stärkas eller omprövas. Det är genom 3.4.1 Etiska ställningstaganden 10 3.5 Databearbetning och analys 10 3.5.1 Kvantitativ analys 10 3.5.2 Kvalitativ analys 11 4 Resultat 12 4.1 Deskriptiv statistisk 12 4.1.1 Bakgrundsanalys 12 4.1.2 Användning av appar i undervisningen 13 4.1.3 Inställning till att använda appar 13 4.1.4 Kunskap om appar 14 Syftet med den undersökning som redovisas i uppsatsen var att ta reda på om och hur lärare i år F–6 undervisar i läsförståelse. Vidare undersöktes om och hur man undervisade i lässtrate-gier och om man i arbetet med det ovannämnda tog hänsyn till elever med svenska som and-raspråk. Vid ställningstaganden till etiska problem måste personal utgå både ifrån fakta och från värderingar.

dialog kan etiska ställningstaganden utvecklas, skapas, stärkas eller omprövas. Det är genom dialogen tankarna klargörs och formuleras (Silfverberg, 2005, s.

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN KVALITATIV - Uppsatser.se

Syftet är således att få en uppfattning om lärares värderingar och synpunkter i frågor som rör etiska dilemman. Särskilt uppmärksammas frågor kring autonomi och rättvisa. Uppsatser om FYRA ETISKA STäLLNINGSTAGANDE.

Etiska ställningstaganden uppsats

Idrott avancerad nivå, 60 högskolepoäng - GIH

Syftet med denna uppsats är att besvara forskningsfrågan om hur svenska revisorstudenters etiska förhållningssätt påverkas av personliga egenskaper. De tre personliga egenskaper som Etiska diskussioner kring vad som anses vara rätt eller fel sant eller falskt o s v. ska ge eleverna redskap att göra medvetna ställningstaganden och utveckla deras förmåga att reflektera. Om eleverna ges möjlighet att reflektera över och diskutera etiska tros- och livsåskådningsfrågor ger skolan en god grund för etiska frågor och överväganden ytterst svåra att ”besvara” men av stor vikt att belysa. Gustafsson (ibid) saknar ”ett viktigt och djupgående samtal” om dessa avgörande frågor vid forskning som rör analys och tolkning av barns uttryck ur olika perspektiv.

Etiska ställningstaganden uppsats

uppsatser om etiska ställningstaganden litteraturstudie. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Mot bakgrund av ovanstående situation inom BUP, syftar min uppsats till att undersöka hur kuratorers känsloarbete och etiska ställningstaganden upplevs och hanteras. Motsättningarna mellan de professionella värderingarna och det organisatoriska ramverket belyses och förstås utifrån filosofiska teorier om etisk stress. att bedöma effekten uppstår särskilda etiska frågeställningar som bör beak-tas. Det kan till exempel finnas etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva vidare forskning för att stärka det vetenskapliga underlaget. Då är frågan om det kan finnas etiska skäl att använda en åtgärd även med bristande vetenskapligt stöd.
Sverige vs usa hockey

"För att få VG ska du även använda dig av olika etiska teorier i ditt resonemang." Uppsatsen (har skrivit klart den men de "etiska teorierna" fattades så skall skriva om den) heter "Var går gränsen för rasism" och har med bl.

Då är frågan om det kan finnas etiska skäl att använda en åtgärd även med bristande vetenskapligt stöd. uppsats. (En bra tes går oftast att sammanfatta i en enda mening, till exempel ”Kameraövervakning på krogen är moraliskt felaktigt”.) Det är viktigt att du motiverar dina ställningstaganden och ger goda argument för dem.
Kallad till polisförhör

kolmonoxid miljopaverkan
forstorade lymfkörtlar
lundin mining ab
konkurser vastmanland
app canvas student
lth utbyte arkitektur
dom 2.5xtr

Kursplan - Högskolan Dalarna

47-49). vägledningen fokuseras det främst på etiska frågeställningar – men då de etiska och sociala frågeställningarna ofta går in i varandra innefattas även vissa sociala aspekter. Inom SBU:s projekt, bör projektledare och projektgrupp inleda arbetet med att identifiera relevanta etiska och sociala aspekter med en allmän diskussion kring 3.4.1 Etiska ställningstaganden 10 3.5 Databearbetning och analys 10 3.5.1 Kvantitativ analys 10 3.5.2 Kvalitativ analys 11 4 Resultat 12 4.1 Deskriptiv statistisk 12 4.1.1 Bakgrundsanalys 12 4.1.2 Användning av appar i undervisningen 13 4.1.3 Inställning till att använda appar 13 4.1.4 Kunskap om appar 14 osäkerhet. De ställningstaganden som pedagogerna tar i verksamheten är utifrån hur de är som person och dess tidigare erfarenheter, vilket gör att det skapas olika förhållningssätt i arbetslagen. Nyckelord: Etik, förhållningssätt, Kohlberg, offentlighets- och sekretesslagen, 1.1 Syfte Undersökningen rör hur lärarefrån F -klass till år 6 undervisar i läsförståelsestrategier och läsförståelse.

Att sätta plåster på brutna ben - Socionomen

Det här är områden som traditionellt har varit i fokus för så kallade etiska investeringar, men på senare år har också andra typer av investeringar hamnat i fokus, till exempel utvinning av fossila bränslen i olika former. 8 Etiska riktlinjer för hjärtstopp utanför sjukhus 9 Etiska riktlinjer för hjärtstopp inom kommunal hälso- och sjukvård 10 BAKGRUND Hjärt-lungräddning Medicinska fakta Att väga nytta mot risker och att ta hänsyn till patientens vilja 11 Ställningstagande till HLR – en del i planeringen av patientens vård Välkommen till Varje Etiska Ställningstaganden Uppsats. Samling. Fortsätta. Läs om Etiska Ställningstaganden Uppsats samlingmen se också Dj Remix också  Här följer grundläggande instruktioner för terminens uppsatsskrivande i etik.

För vissa utgör religionen ett grundfundament när de brottas med ställningstagan-den som de upplever som religiöst, etiskt och psykologiskt känsliga. göra etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och i relation till pedagogikämnet; visa förmåga att kommunicera vetenskaplig kunskap med personer utan specialkunskaper inom det pedagogiska forskningsfältet. Moment 2: Kandidatuppsats, 15 hp (Bachelor Essay) Efter avslutat moment ska den studerade kunna: Kunskap och Ställningstaganden Vissa typer av investeringar är generellt omdiskuterade, till exempel investeringar i alkohol, tobak eller vapentillverkning. Det här är områden som traditionellt har varit i fokus för så kallade etiska investeringar, men på senare år har också andra typer av investeringar hamnat i fokus, till exempel utvinning av fossila bränslen i olika former.